Tarieven / Vergoedingen

 

Kennismakingsgesprek gratis en vrijblijvend
Coaching per sessie € 58,- (duur 1 uur)
5 sessies
1 intake met ouders, 3 kindsessies,
1 afsluiting met ouders
€ 260,-
7 sessies
1 intake met ouders, 5 kindsessies,
1 afsluiting met ouders
€ 350,-
Oudergesprek of tussentijds evaluatiegesprek € 58,- (duur 1 uur)
Gezinsgesprek € 58,- (duur 1 uur)
Verslag coachingsessies
bij 5 of 7 sessies
€ 50,-
Telefonisch consult € 30,- (duur 30 minuten)


Deze tarieven zijn inclusief voorbereiding, opmaak van het behandelplan, gebruik van materialen en consumpties. Na iedere sessie ontvangt u een factuur, die u contant dient te betalen. Ik heb geen pinautomaat.

 

Zorgverzekeraars stellen steeds meer eisen aan zorgverleners om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit c.q. het maatwerk wat ik u wil en kan aanbieden. Om voor u als volledig onafhankelijke zorgverlener klaar te kunnen blijven staan, heb ik met geen enkele zorgverzekeraar een contract afgesloten. Wilt u hier graag meer over weten neemt u dan gerust contact met me op.

Heeft uw kind een Persoonsgeboden Budget (PGB) toegewezen gekregen? Dan kunt u de kosten als activerende begeleiding hieruit betalen. Coaching kan ook -indien aanwezig- vanuit het rugzakje vergoed worden. Hierover kunt u contact opnemen met de basisschool van uw kind. Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van OCW.

Indien u geen vergoeding krijgt, kunt u onder bepaalde voorwaarden de gemaakte kosten als aftrekpost onder ‘Aftrek ziektekosten’ opvoeren bij uw belastingaangifte. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst of bij uw belastingadviseur.

Wellicht kunt u ook overleggen met uw werkgever of deze de coachingskosten voor zijn rekening wil nemen. Ook een werkgever is er zeer bij gebaat dat zijn werknemers goed in hun vel zitten!

Wanneer u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u bij uw gemeente informeren of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Houdt u er rekening mee dat dit per gemeente kan verschillen, omdat hier geen eenduidige richtlijnen voor zijn.

 

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De kosten mogen nooit een belemmering vormen om uw kind te laten deelnemen.
Vraag naar de mogelijkheden.


Header11