Familiegesprek

Ruzie en onenigheid in een gezin hoort erbij. Soms is de ruzie binnen het gezin te dominant aanwezig. Vaak is het onduidelijk voor de ouders wie er nu weer begonnen is. Daardoor kan het voorkomen dat dezelfde persoon binnen het gezin altijd de schuld krijgt. Ook kan een ruzie wel eens zó hoog oplopen, dat de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. De schade voor alle gezinsleden is dan te groot. Het is een kluwen geworden, een chaos zonder begin en zonder einde.

Er hoeft niet per se veel ruzie in een gezin te zijn om een gezinsgesprek aan te gaan. Weinig contact met elkaar kan ook een reden zijn. Omdat iedereen zijn eigen gang gaat, kunnen gezinsleden het gevoel hebben op een eilandje te zitten. Ze voelen zich alleen, eenzaam, niet gezien, gehoord of begrepen. Het gevolg kan zijn dat het ene gezinslid steeds stiller wordt en zich terugtrekt, terwijl het andere gezinslid luidruchtiger wordt en nooit thuis is.


Aanpak

Het hele gezin gaat samen met mij aan tafel zitten. Als grootouders veel in het gezin aanwezig zijn, zijn zij ook van harte welkom. Samen gaan we, met respect voor elkaars mening, op zoek naar de onderliggende emoties, gedachtes en overtuigingen. Door middel van spel bijvoorbeeld komen we erachter waarom gezinsleden zo fel op elkaar reageren, of waarom ze elkaar negeren.

We zoeken niet een schuldige, maar proberen de goede intenties van elk gezinslid naar boven te halen en te benadrukken. Tevens gaan we ook op zoek naar patronen, die van generatie op generatie doorgegeven worden. Langzaamaan ontwarren we de kluwen. Zo kan ieder uit het beklemmende patroon stappen en weer in contact met de andere gezinsleden komen.

Dit gesprek kan zowel bij u thuis als in mijn praktijk plaatsvinden.

Individuele begeleiding van uw kind in combinatie met een ouder- en/of familiegesprek kan natuurlijk ook.