Voor de ouders

Het mooiste wat je kind kan worden is zichzelf!


Jongerencoaching is een stukje tijdelijke begeleiding van een jongere (en zijn ouders) met een bepaalde problematiek of hulpvraag. Een hulpvraag kan gericht zijn op de opvoeding, het gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling of het leren. Uw kind wordt door middel van coaching gestimuleerd zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en in te zetten. Hierdoor krijgt het inzicht in zijn eigen proces en ontwikkeling en vindt er een positieve verandering plaats. Uw steun hierbij is van het grootste belang.

U bent de belangrijkste relatie in het leven van uw kind en daarom voor mij een onmisbare partner. Goede samenwerking met u is onontbeerlijk. U wordt betrokken bij de coaching tijdens het intake-, tussen- en eindevaluatiegesprek. Binnen het coachingstraject bepaalt u vooraf, samen met uw kind, een vastgesteld haalbaar doel. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Het liefste werk ik met beide ouders tegelijk. Twee weten vaak meer dan één, bijvoorbeeld als er informatie naar boven komt over iets wat al wat langer geleden gebeurd is. Bovendien hebben de beide ouders een andere rol in het geheel. Het is dus prettig als beide kanten kunnen worden aangesproken.

Ook heeft de ervaring geleerd, dat het voor een ouder die alléén komt, vaak moeilijk is om ’s avonds aan de partner over te brengen wat er allemaal is besproken. Is het om welke reden dan ook niet mogelijk om samen met de andere ouder te komen? Dan bent u natuurlijk ook alleen of met een familielid of goede vriend(in) van harte welkom!

In principe zijn de gesprekken met uw kind vertrouwelijk. Dit betekent dat ik niets tegen de zin in van uw kind doorvertel aan u als ouders. Gebleken is dat dit uitermate belangrijk is voor de vertrouwensband tussen kind en coach. Een uitzondering hierop is als uw kind zichzelf of anderen in gevaar brengt.

Ik heb geheimhoudplicht. 


Als jongerencoach kan ik de helpende hand bieden bij o.a.:

 • Hooggevoeligheid / hoogsensitiviteit
 • Verlies- en rouwverwerking
 • Gebrek aan zelfwaardering
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Negatief zelfbeeld
 • Schoolwisseling
 • Scheidingsproblematiek
 • Gedragsproblematiek: bv. druk, driftig, claimend, teruggetrokken, agressief gedrag
 • Emotionele problematiek: bv. angst, faalangst, boosheid, verlegenheid,
 • Negatief zelfbeeld,verdriet
 • Sociale problematiek: bv. blozen, eenzaamheid, moeilijkheden met contacten leggen en/of onderhouden
 • Stressgerelateerde klachten: bv. buikpijn, hoofdpijn, vol hoofd, hyperventilatie
 • Slaapproblematiek
 • Eetproblematiek
 • Pestproblematiek
 • Concentratieproblematiek
 • Leerproblematiek: bv. moeite met (huiswerk)planning, weinig concentratie, leren leren
 • Nare ervaringen hebben en erover willen praten
 • Een andere reden…


Jongerencoaching is voor jongeren tot 21 jaar.

Individuele begeleiding van uw kind in combinatie met een ouder- en/of familiegesprek kan natuurlijk ook.Ik ben geen therapeut en behandel niet. Als er sprake is van problematiek waarmee ik u niet kan helpen, ga ik samen met u kijken naar de juiste hulpverlener.