Oudergesprek

De mogelijkheid bestaat om alleen een oudergesprek aan te vragen, o.a.:

  • omdat de opvoeding niet gaat zoals u wilt,
  • omdat u niet meer weet hoe uw kind te helpen,
  • omdat uzelf steeds tegen bepaalde gevoelens en patronen aanloopt,
  • omdat u zichzelf afvraagt of u het wel goed doet,
  • om een andere reden…

Alleen al een luisterend oor kan wonderen verrichten. Samen proberen we helder en concreet te maken wat er speelt. Van daaruit bepalen we ook samen wat er nodig is en wat uzelf kunt doen om verandering aan te brengen met als doel dat u weer vertrouwen en grip krijgt op de opvoeding. En vooral: weer ontspanning en plezier in het ouderschap. Waar u de gewenste verandering(en) wilt realiseren bepaalt uzelf als deskundige van uw gezin. Met kleine aanpassingen, zo blijkt in de praktijk, worden al hele mooie resultaten geboekt.

Dit gesprek kan zowel bij u thuis als in mijn praktijk plaatsvinden.

Individuele begeleiding van uw kind in combinatie met een ouder- en/of familiegesprek kan natuurlijk ook.