Vertrouwen is het
grootste bewijs van liefde

Wat doet de kinder- en jongerencoach?

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Uit onderzoek blijkt, dat één op de zes ouders* ondersteuning tijdens de opvoeding vraagt. Helaas kent de reguliere hulpverlening vaak lange wachttijden en de stap erheen kan te groot zijn.

De kinder- en jongerencoach maakt het verschil door kortdurende en oplossingsgerichte (opvoed)ondersteuning aan te bieden, gericht op zowel de ouder(s) als het kind**.


* Overal waar ouder(s) staat kan ook opvoeder(s) worden gelezen.
** Overal waar kind staat kan ook jongere worden gelezen.

Kinder- en jongerencoaching is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening, d.w.z. u heeft er geen verwijzing van huisarts of andere arts of instantie voor nodig. Contact met mij leidt niet tot een aantekening in het elektronisch patiëntendossier. Wanneer het gewenst is om andere zorginstellingen bij de behandeling van uw kind te betrekken, doe ik dat altijd in overleg met u.

Binnen de hulpverlening aan kinderen en jongeren is deze vorm van coaching een relatief jong vakgebied. Kinder- en jongerencoaching is het tijdelijk begeleiden van ouders en kind met een probleem, de hulpvraag. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van opvoeding, leren, sociaal-emotioneel vlak of gedrag. Door middel van het voeren van intake-, evaluatie- en coachingsgesprekken, gecombineerd met diverse methodieken, wordt op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie aan de hulpvraag gewerkt. Zo gauw de hulpvraag duidelijk is, kan er gewerkt worden aan een oplossing.

Hier bent u aan het goede adres als u het even niet meer weet en behoefte heeft aan extra steun door middel van een professionele, vakkundige en persoonlijke aanpak. Zo ook als uw kind meer specifieke aandacht nodig heeft dan u kunt bieden. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden, naar wat er wél kan, wat er wél goed gaat. Elke situatie, elk kind, elk gezin is uniek. Daarom ga ik samen met u en uw kind op zoek naar een oplossing die past.

Ik stel geen diagnoses.

Ik maak gebruik van professionele methoden, waardoor uw kind op zijn eigen wijze weer grip krijgt op datgene waar het problemen mee heeft. Algemeen uitgangspunt in de benadering van het kind is, dat deze aansluit bij en vooral ook aantrekkelijk is voor het kind, om zich zo voor de volle 100% in te kunnen zetten.

De focus ligt overigens niet op het probleem, maar op het realiseren van succeservaringen. Ik begeleid zowel ouder als kind in een korte tijd naar het ontdekken, bewust worden en inzetten van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Voorop staat wie het kind is, niet wát het kind heeft. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. Het krijgt meer inzicht in de effecten van het eigen gedrag. Het uiteindelijke doel is het kind in zijn eigen kracht te zetten, die vervolgens ingezet kan worden in situaties die moeilijk zijn. Hierdoor gaat het een positief zelfbeeld ontwikkelen.

Ieder kind kan onder begeleiding werken aan o.a. het vergroten van zelfvertrouwen en assertiviteit, het verwerken van verdriet, het afleren van negatieve zelfgesprekken, het verbeteren van communicatie, het verhogen van concentratie. Dit alles heeft een positieve uitwerking op de stemming, het gedrag, activiteiten en prestaties binnen het gezin, op school of in de sport.


Voorop staan het respect voor en het vertrouwen in de persoon van het kind!

Afspraken kunnen op korte termijn (meestal binnen één werkweek) worden gemaakt.

Header20